Prezentowana strona poświęcona jest wybranym aspektom pierwszej wojny światowej w Powiecie Gorlickim.


Zebrany materiał okazał się tak obszerny i interesujący, a czas na jej przygotowanie tak krótki, że chcąc nie chcąc, musieliśmy ograniczyć prezentowany materiał do fragmentów związanych z Bieczem, ogólną tematykę traktując jako pewne tło.

Do najciekawszych materiałów, które prezentujemy należą m.in:

Wykonana praca wykazuje dobitnie potrzebę dalszego poszukiwania i gromadzenia źródeł, faktów i pamiątek oraz wskazuje gdzie ich szukać. Zamierzamy kontynuować tę pracę i rozbudowywać tę stronę w przyszłości.

Zapraszamy do obejrzenia naszej strony

Serdecznie dziękujemy:

Maciej Mańka i Mariusz Wójtowicz z klasy IId Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu.