Nasze stanowisko dowodzenia



W bieckim okopie

"Generał" Matys


"Adiutant" Dykas

"Porucznicy"