Pozostałe źródła na temat bitwy


 1. I wojna światowa na ziemiach polskich. Materiały sympozjum..., Warszawa 1986.
 2. Auerbach B., L'Autriche et la Hongrie pendant la guerre ... 1914 - 1918, Paris 1925,
 3. Arz von Straussenburg A., Zur Geschichte des Grossen Krieges, Wien 1924.
 4. Auffenberg - Komarow von M., Aus Österreich-Ungarn Teilnahme am Weltkriege, Berlin - Wien 1920.
 5. Berghaus E., Vier Monate mit Mackensen, von Tarnow - Gorlice bis Brest - Litowsk, Stuttgart 1916.
 6. Black W., Rozwój taktyki w ciągu Wielkiej Wojny, Warszawa 1921.
 7. Błażewicz Sławomir, Działania wojenne 1914-1915 na terenie obecnej gminy Skołyszyn, [w:] Wojtuń M., Pomniki, tablice i miejsca pamięci narodowej w gminie Skołyszyn, Skołyszyn 1996.
 8. Bogdanowski J., Fortyfikacja austriacka na ziemiach polskich w latach 1850 - 1914, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1966, t.XII cz. I.
 9. Bogdanowski J., Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Kraków 1979.
 10. Boncz Brujewicz M., Potierja Galicii 1915 godu. Katastrofa 3 armii, Moskwa 1920 - 26.
 11. Boncz Brujewicz M. Wspomnienia 1914 - 1919, Warszawa 1959.
 12. Bortnowski W., Ziemia Łódzka w ogniu 1 VIII - 6 XII 1914 r., Łódź 1968.
 13. Boryczko Emil, Architektura cmentarzy wojennych 1914/1915 Jana Szczepkowskiego, Aura 1993, 11.
 14. Bruchmüller G., Die deutsche Artilerie in der Durchbruchschlachten dres Weltkrieges, Berlin 1921.
 15. Brusiłow A., Moi wospominanija, Riga (b.r.w), Moskwa 1983.
 16. Buchmann G., Die Zaristische Russland im Weltkriege, Berlin 1929.
 17. Ciałowicz J., Fortyfikacje na ziemiach polskich w czasie pierwszej wojny światowej, "Studia i materiały do Historii Wojskowości" 1966 t. XII cz. I.
 18. Cichowicz J., Rosyjski plan wojny z Niemcami i Austrią opracowany w 1912 i 1913 r., "Bellona" 1922, 1.
 19. Cichowicz J. K., Strategiczeskij oczerk wojny 1914 - 1918 g., Moskwa 1923.
 20. Conrad von Hötzendorf F., Aus meiner Dienstzeit 1906 -1918, Wien - Leipzig - München 1921 - 1922.
 21. Cramon von A., Unser Österreich-Ungarischer Bundesgenosse im Weltkriege, Berlin 1920.
 22. Danilov Y., La Russie dans Guerre Mondiale (1914 - 1917), Paris 1927.
 23. Dąbrowski J., Wielka wojna 1914 - 1918, Kraków 1937.
 24. Der Grosse Krieg 1914 - 1918, b.d. 1922.
 25. Der Weltkrieg 1914 bis 1915, Berlin 1925.
 26. Dydyński J., Plany operacyjne mocarstw centralnych, "Bellona" 1932, 3.
 27. Dygat S., Niemieckie plany wojny w okresie od 1871 do 1914 r. "Bellona" 1925, t. XX 2.
 28. Falkenhayn von E., Die oberste Heeresleitung 1914 - 1916 in ihren wichtigsten Entschliessungen, Berlin 1920, (wyd. polskie: Niemieckie Naczelne Dowództwo w latach 1914 - 1916, Warszawa 1926).
 29. Fischer F., Griff nach der Wehrmacht. Die Kriegspolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918, Düsseldorf 1961.
 30. Forstner Franz, Przemyśl - Geschichte der bedeutenden Festung Österreich-Ungarns, Wien 1985.
 31. François von H., Gorlice. Der Karpatendurchbruch und die Befreiung von Galizien, Leipzig 1933.
 32. Gołowin N., Iz istorii kampanii 1914 g. na russkom frontie. Galicyjskaja bitwa, Paryż 1930.
 33. Gołowin N., Płany wojny, Paryż 1936.
 34. Gołowin N., The russian army in the World War, New Haven 1931.
 35. Görlitz W., Der deustche Generalstab, Frankfurt 1950.
 36. Gorgosz W., Oblężenie i obrona Przemyśla w 1914/1915, "Bellona" 1933, t. XLI.
 37. Groener W., Der Feldherr wider Willen. Operativen Studien über den Weltkrieg, Berlin 1931.
 38. Hoffman M., Wojna niewykorzystanych możliwości, Warszawa 1925.
 39. Hindenburg, Aus meinem Leben, Leipzig 1934.
 40. Hupert W., Operacje wojny światowej, Lwów - Warszawa 1925.
 41. Izdebski E., Bitwa pod Komarowem 26 sierpnia - września 1914 roku, Warszawa 1931.
 42. Jastrzębski J., Obrona Modlina w r. 1915, Warszawa 1926.
 43. Kann R. A., Kiraly B. K., Fichtner P. S., The Habsburg Empire in World War I, New York 1977.
 44. Kirchmayer Jerzy, Artyleria w bitwie pod Gorlicami (2 - 5 V 1915) "Przegląd Artyleryjski" 1938 RXVI 3.
 45. Kleeberg J., Geneza bitwy pod Gorlicami, "Bellona" 1930, t. XXXV.
 46. Kodzia R. (red.), Ilustrowana historia wojny światowej 1914 - 1920, Warszawa 1931.
 47. Korlkow C., Warszawsko - iwanogrodskaja opieracja, Moskwa 1923.
 48. Kotarski H., Pierwsza wojna światowa w regionie jasielskim, [w:] Garbacik J. (red.) Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, Kraków 1964.
 49. Kraft H., Der Anteil der 11 bayr. Inf. Div. an der Durchbruchschlacht. Gorlice - Tarnow ... München 1934.
 50. Krzeczunowicz K., Wspomnienie o gen. Tadeuszu Rozwadowskim, Londyn 1983.
 51. Kuhl von H., Der Weltkrieg 1914 - 1918, Berlin 1928.
 52. Kuhl von H., Der deutsche Generalstab in Vorbereitung und Durchführung des Weltkrieges, Berlin 1920.
 53. Kulewski Adam, Łękawski Tomasz W., Operacja gorlicka i cmentarze wojenne, Magury 74.
 54. Kumaniecki K., Strategia I wojny światowej1914-1918, Warszawa - Kraków 1921.
 55. Kwaśny E., Krakowskie dzieci (trzynasty pułk piechoty na polu chwały 1914 - 1915), Kraków 1917.
 56. Lagzi Istvan (red.) Węgrzy w twierdzy przemyskiej w latach 1914 -1915, Warszawa - Przemyśl 1985.
 57. Lasocki Z., Polacy w austriackich obozach barakowych dla uchodźców i internowanych, Kraków 1929.
 58. Latinik Franciszek K., Żołnierz polski pod Gorlicami. Działalność 100 pułku Ziemi Cieszyńskiej, Przemyśl 1923.
 59. Lenczowski K., Krzewski K., Kampania wschodniopruska, "Bellona" 1933, t. XLI 2
 60. Lucas P., Rozwój myśli taktycznej we Francji i w Niemczech podczas wojny 1914 - 1918, Warszawa 1925.
 61. Ludendorff E., Meine Kriegserinerungen, 1914 - 1918, Berlin 1919.
 62. Machalski T., Kawaleria wojny światowej, Przełom pod Gorlicami, "Przegląd Kawaleryjski" t. X.
 63. Meier - Welcker H., Seeckt, Frankfurt a. M. b.d.
 64. Michaelsburg J., Im belagerten Przemysl, Leipzig 1925.
 65. Niemann H., Die Befreiung Galiziens ..., Berlin 1916.
 66. Odrowąż - Pieniążek Cz., Działania artylerii VI Korpusu austriackiego w bitwie pod Gorlicami dnia 2 maja 1915 r., "Przegląd Artyleryjski" 1938, R. XVI 10.
 67. Oettingen Urszula, Cmentarze z I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa - Kraków 1988.
 68. Olszański Tadeusz, Krótko o Thalerhofie, Magury 82.
 69. Olszański Tadeusz, Kroh Antoni, Pierwsza wojna światowa w Karpatach, Warszawa 1985.
 70. Otto H., Schmiedel K., Der erste Weltkrieg. Militärischer Abriss, Berlin 1977.
 71. Österreich-Ungarn letzter Krieg 1914 - 1918, Wien 1929 - 1931.
 72. Pajączkowski - Dydyński J., Plany operacyjne mocarstw centralnych przeciw Rosji, "Bellona" 1932 T. XXXIX 1.
 73. Pawlik T., Bitwa pod Lwowem, Warszawa 1932.
 74. Pawlik T., Działania osłonowe w Małopolsce Wschodniej w sierpniu 1914, Warszawa 1930.
 75. Piecuch Andrzej, Cmentarze wojenne Duszana Jurkowicza w Beskidzie Niskim, [w:] Magury 01
 76. Pisariew J. A., Serbija i Czarnogora w pierwoj mirowoj wojnie, Moskwa 1968.
 77. Raczyński St., Straty wojska polskiego na tle zniszczeń Polski w obu wojnach światowych, "Bellona" 1947, 5-6.
 78. Rassov P., Plan des Feldmarschalls Grafen Moltke für den Zweifrontenkrieg (1871 - 1890), Breslau 1939.
 79. Ratujmy cmentarz na Rotundzie, [w:] Magury 01,
 80. Ratujmy cmentarz na Rotundzie, [w:] Magury 02, Warszawa 2002. (ISSN, 1505-4993)
 81. Ratzenhoffer E., Koncentracja kolejowa do bitwy pod Gorlicami i Tarnowem, "Bellona" t. XXXVII.
 82. Regle O., Feldmarschal Conrad. Auftrag und Erfüllung 1906 - 1918, Wien 1955.
 83. Rostunow I., Russkij front pierwoj mirowoj wojny, Moskwa 1976.
 84. Roth von Limanowa Josef, Die Schlacht von Limanowa - Łapanów, Dezember 1914, Insbruck 1914.
 85. Rotkirch L. A., Gorlice - Tarnow ..., Oldenburg 1918.
 86. Różański Jan, Forty przemyskie, Przemyśl 1965.
 87. Różański Jan, Przemyśl w I wojnie światowej, Przemyśl 1969.
 88. Różański Jan, Tajemnice przemyskiej twierdzy, Przemyśl 1995.
 89. Różański Jan, Twierdza Przemyśl, Warszawa 1966, Rzeszów 1983.
 90. Różycki T., Bitwa pod Włocławkiem (10 - 13 XI 1914), Warszawa 1934.
 91. Rüdt von Collenberg L., Generalfeldmarschall Mackensen, Berlin 1942.
 92. Seifert-Jabłońska H., Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914 - 1915, Przemyśl 1994.
 93. Schultze B. F., Die deutsche Armee 1900 - 1914. Zwischen Beharren und Verändern, Düsseldorf 1977.
 94. Seeckt von H., Aus meinem Leben 1866 - 1917, Leipzig 1938.
 95. Simanskij P., Jeszcze o genezie Gorlic, "Bellona" 1934 t. XLIV.
 96. Stefanowski Paweł, Łemkowie w Thalerhofie, Magury 82.
 97. Stegemann H., Geschichte des Krieges, Stuttgart 1918 - 1921.
 98. Tomasik Jerzy D., Tyrolczycy w Górach Hańczowskich, Magury 01.
 99. Tuchman B., Sierpniowe salwy, Warszawa 1989.
 100. Volkmann E. O., Wielka wojna 1914 - 1918, Warszawa 1926.
 101. Wspomnienia wojenne pułku Ziemi tarnowskiej (obecnie 16pp) z lat 1914-1915, Warszawa 1919.
 102. Zajonczkowski A.M., Podgotowka Rossii k mirowoj wojnie, Moskwa 1926.
 103. Zajonczkowski A., Studia z wojny światowej 1914 - 1918, Warszawa b.d.
 104. Załęski Marek, Gorlice w historii wojny europejskiej, Gorlice 1985.
 105. Zawadzki B., Kampania jesienna w Prusach Wschodnich sierpień - wrzesień 1914, Warszawa 1924.
 106. Zgórniak Marian, Polacy w armii austro-węgierskiej w I wojnie światowej, "Studia i materiały do historii wojskowości", 1988, XXX.
 107. Zgórniak Marian, Wojskowe tło austro-węgierskiego ultimatum do Serbii w 1914 r., "Studia Historyczne" 1975 4.

POWRÓT