Źródła wykorzystane podczas tworzenia strony


 1. 50 lat Muzeum w Bieczu 1953 - 2003, b.m.w. 2003. (ISBN 83-919776-0-9)
 2. Bartuś Bogusław, Cmentarze z I wojny światowej b.m.w., b.d.w.
 3. Broch Rudolf, Hauptmann Hans, Die Westgalizische Heldengräber aus den Jahren des Weltkieges 1914 - 1918, Wien 1918 (reprint: Tarnów b.r.w.).
 4. Broch Rudolf, Hauptmann Hans, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 - 1915, Tarnów b.r.w. (ISBN 83-85988-40-8).
 5. Drogomir Jerzy J. P., Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej t. I, Tarnów 1999 (ISBN 83-85988-26-2).
 6. Duda Oktawian, Cmentarze wojenne z lat 1914 - 1918 w Beskidach, Wierchy, 1984.
 7. Forstner Franz, Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000. (ISBN 83-11-09039-4, 83-909267-1-7)
 8. Frodyma Roman, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, 1989.
 9. Galik Piotr, Miasta Galicyjskie jako garnizony armii austro-węgierskiej w przededniu I wojny światowej, Acta Uniwersitatis Wratislaviesis, 1993, CXI.
 10. Garduła Krzysztof, Ogórek Leszek, Śladami I wojny światowej między Rabą a Dunajcem, Kraków 1988.
 11. Holzer Jerzy, Molenda Jan, Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1973.
 12. Idzikowski Tomasz, Forty twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2001
 13. Idzikowski Tomasz, Twierdza Przemyśl. Pierwszy obwód obronny, Przemyśl 2002.
 14. Informator regionalny. Twierdza Przemyśl, Rzeszów 1997. (ISBN 83-902932-4-2).
 15. Kalm von Tile O., Gorlice, Oldenburg - Berlin 1930.
 16. Klimecki Michał, Gorlice 1915, Warszawa 1991.
 17. Klimecki Michał, Łowczówek 1914, Warszawa 1993. (ISBN 83-11-08268-5)
 18. Kroh Antoni, O Szwejku i o nas, Nowy Sącz 1992. (ISBN 83-85753-00-1)
 19. Kroh Antoni, Piękne odpoczywanie, [w:] Magury 86, Warszawa 1986.
 20. Kroh Antoni, "Praskie dzieci" przechodzą na stronę rosyjską, [w:] Magury 85, Warszawa 1985.
 21. Królikowski Lech, Twierdza Warszawa, Warszawa 2002. (ISBN 83-11-09356-3)
 22. Materiały z konferencji naukowej Twierdza Przemyśl w Galicji, Przemyśl 2003.
 23. Materniak Ireneusz, Przemyśl 1914-15, Warszawa 1995.
 24. Mikulašek František, Pod Gorlicami.(Wspomnienia z I wojny światowej), Magury 92. (ISBN 83-85141-09-X)
 25. Militarne i polityczne znaczenie operacji gorlickiej w działaniach wojennych I wojny światowe. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Gorlice 5 - 6.05.1995, Gorlice 1995. (ISBN 83-908912-0-4)
 26. Molnár Ferenc, Wspomnienia korespondenta wojennego, Magury 990, Warszawa 1990. (ISBN 83-85141-05-7)
 27. Montusiewicz Ryszard, Cmentarze wojenne Beskidu Niskiego i Pogórza, Magury 81
 28. red. Mościcki Bogdan, Wierzycka Łucja, Materiały z sesji krajoznawczej "Cmentarze z I wojny światowej na Podkarpaciu" Wysowa 23 -25 października 1987, Warszawa 1989.
 29. Nowakowski Tomasz, Armia austro-węgierska 1908 - 1918, Warszawa 1992.
 30. Olszański Tadeusz, Kampania zimowa 1914/1915 r w Beskidach, Magury 84.
 31. Palski Zbigniew, Działania na ziemiach południowo-wschodnich w latach I wojny światowej; [w:] red. Wróblewski Wiesław Działania Militarne w Polsce południowo-wschodniej, Warszawa 2000 (ISBN 83-88329-04-9).
 32. Piecuch Andrzej, Harkawy Adam, Szlakiem Bitwy Gorlickiej 2 V 1915 r. Przewodnik, Gorlice 1994.
 33. Ratujmy cmentarz na Rotundzie, [w:] Magury 02, Warszawa 2002. (ISSN, 1505-4993)
 34. Różański Jan, Tajemnice przemyskiej twierdzy, Przemyśl 1995.
 35. Świeykowski Bronisław, Z dni grozy w Gorlicach od 25 IX 1914 do 2 V 1915, Kraków 1919.
 36. Tomasik Jerzy D., Nieznana historia 12 Krakowskiej Dywizji Piechoty, Nowy Sącz 1999.
 37. Wojtycza Krzysztof, Szlak Twierdzy Kraków, Kraków 2002. (ISBN 83-87063-49-5)
 38. Zgórniak Marian, 1914 - 1918. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Kraków 1987. (ISBN 83-08-01549-2).
 39. Zgórniak Marian, Bitwa pod Gorlicami w 1915 r. [w:] Nad rzeką Ropą. Szkice historyczne, Kraków 1968.
 40. Zgórniak Marian, Działania Wojenne w Polsce południowej 1914 - 1915, WPH 1972, 2.
 41. Zgórniak Marian, Ziemia krośnieńska w czasie I wojny światowej, [w:] red. Garbacik Józef, Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, tom I (do roku 1918), Kraków 1972.

POWRÓT