Wykaz poległych cmentarza nr 104 Strzeszyn- Biecz


Jest to jedyny nam znany oryginalny spis poległych żołnierzy uwzględniający pierwotne miejsca ich pochowania. Dla pozostałych cmentarzy wojennych w powiecie gorlickim zachowały się spolszczone odpisy wykonane przez Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi przekazane w okresie międzywojennym do Starostwa Powiatowego w Gorlicach.
Oryginał dokumentu znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Krakowie (zespół archiwalny GW)