Wspomnienia mieszkanki Biecza Marii Kromkayowej

Wspomnienia wikarego z Biecza ks. Adama Czubka

Wspomnienia żołnierskie sapera Franciszka Mikulaszka