80 rocznica bitwy - uroczystości w Bieczu

80 rocznica bitwy - uroczystości w Gorlicach

90 rocznica bitwy