Franciszek Latinik

Franciszek Latinik (1864-1949), generał dywizji. Od 1882 w armii austro-węgierskiej. Od XI 1918 w WP. Od 17 XI 1918 dowódca Okręgu Wojskowego w Cieszynie. 23 I 1919 odrzucił ultimatum czeskie żądające ewakuacji Śląska Cieszyńskiego i podjął jego obronę. 29-30 I 1919 zatrzymał czeską ofensywę pod Skoczowem i doprowadził do zawieszenia broni. Od XII 1919 generał brygady. 1920 wojskowy reprezentant rządu polskiego przy Komisji Delimitacyjnej pol.-czechosł. w Opawie, następnie przedstawiciel rządu polskiego przy Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej w Cieszynie. W czasie wojny polsko - bolszewickiej dowódca 1 Armii, VIII 1920 wojskowy gubernator stolicy. Od 1920 generał dywizji. 1921 dowódca Okręgu Generalnego Kielce, 1921-25 Okręgu Korpusu X w Przemyślu. Od 1925 w stanie spoczynku. Główne prace: