Maria Kromkayowa - nota biograficzna

Urodzona w roku 1860 w Chorzelowie koło Mielca, zmarła w Bieczu w roku 1950. Córka Marcelego Dąbrowskiego i Anieli z Rybczyńskich. Ojciec zarządzał folwarkami hrabiego Tarnowskiego. Z powodu udzielania pomocy powstańcom styczniowym, zagrożony aresztowaniem, musiał opuścić Chorzelów i przeniósł się do Święcan koło Biecza, gdzie wydzierżawił folwark od hrabiego Romera. W roku 1887 zawarła związek małżeński z Janem Kromkayem - aptekarzem w Bieczu, zatrudnionym w aptece Fusków, i zamieszkała na Przedmieściu. Jan Kromkay zmarł w roku 1911. Dzieci nie mieli. Maria Kromkayowa brała żywy udział w pracach społecznych w Bieczu - szczególnie była zaangażowana w działalność charytatywną i życie religijne (m.in. Akcja Katolicka). Po odbiciu Biecza przez wojska austriackie zorganizowała "schronisko dla dzieci" - coś w rodzaju półkolonii zapewniającej opiekę dzieciom w czasie intensywnych robót polowych i remontowych przy zniszczonych domach, które działało do roku 1917. Wychowywała także dziecko, którego rodzice zginęli w czasie działań wojennych. Miała pewne ambicje literackie. Pozostawiła "Dziennik wydarzeń wojennych w Bieczu" będący bardzo ciekawym świadectwem walk pod Bieczem i czasu jego okupacji przez wojska rosyjskie, a także sposobu postrzegania tych wydarzeń przez ówczesne społeczeństwo. Pisany dobrym piórem, zawiera wiele ciekawych spostrzeżeń, wyraża postawy bieczan wobec tych wydarzeń i obszerną kronikę. "Dziennik" Marii Kromkayowej nie był dotychczas nigdzie publikowany.

Oryginał wspomnianego Dziennika znajduje się w Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu.

Zapraszamy do lektury!!!

POWRÓT