Rożnowice - cmentarz nr 112

  Lokalizacja:
Rożnowice, na wschód od drogi od rozwidlenia dróg na Rzepiennik i Sitnicę. Zachowany słup informacyjny. Krzyż centralny widoczny ze skrzyżowania.
Architekt:
Jan Szczepkowski
Pochowani:
144 żołnierzy armii rosyjskiej (sporo nazwisk znanych), 86 żołnierzy armii austro-węgierskiej (w większości Węgrzy z 39 DP Honvedu), 26 żołnierzy armii niemieckiej (gwardziści) - zachowane tabliczki imenne.

        

     


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów mgr Piotra Matysa