Biecz klasztor - cmentarz nr 108

Lokalizacja:
Biecz, na zewnątrz murów okalających klasztor Franciszkanów.
Architekt:
Hans Mayr
Pochowani:
42 żołnierzy armii rosyjskiej - wyjątkowo prawie wszystkie nazwiska znane. 3 żołnierzy armii austro-węgierskiej, wśród nich legionista Czesław Marian Wawro, którego obelisk znajduje się na dziedzińcu przed kościołem klasztornym oraz sługa klasztorny Andrzej Pyznar (cywil?)

    

    

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów mgr Piotra Matysa