Biecz ul.Bochniewicza - cmentarz nr.106

Lokalizacja:
Biecz - na skarpie naprzeciw frontonu Kolegiaty Bieckiej.
W końcowej fazie remontu. Ustabilizowano i naprawiono popękane i zniszczone mury, ustawiono podstawy krzyży nagrobnych.
Architekt:
Hans Mayr
Pochowani:
Łącznie co najmniej 386 żołnierzy w tym:
204 z armii austro-węgierskiej ( w większości rodacy z 20, 56 57 i 100 pp),
182 żołnierzy armii rosyjskiej (znane 5 nazwisk).

Stan przed rozpoczęciem remontu

    

       
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów mgr Piotra Matysa