Wilczak - cmentarz nr.104

Lokalizacja:
Południowe granice Strzeszyna - na stoku nad linią kolejową Zagórzany - Biecz na wysokości stalowego mostu kolejowego prowadzącego na bocznice w Libuszy.
Słup informacyjny stał na skrzyżowaniu drogi Golice - Biecz z drogą przez Libuszę. Zniszczony kilkanaście lat temu przy przebudowie skrzyżowania.
Architekt:
Hans Mayr
Pochowani:
11 żołnierzy armii austriackiej (z 56 i 57 pp - w ewidencji 8 nazwisk znanych),
22 nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej.

    

    

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów mgr Piotra Matysa