Biecz...............(105,106,107,108,109)
Libusza.............(101)
Strzeszyn-Wilczak...(104)
Binarowa............(110)
Racławice...........(111)
Rożnowice...........(112)